Volledige prothese

Voor een volledige prothese wordt gekozen wanneer de patiënt geen tanden en kiezen meer heeft.
Het vervaardigen van een prothese vereist veel aandacht en vindt plaats in een aantal fasen.

Een prothese kan worden opgesteld via verschillende technieken.

Graag bespreken wij met u de verschillende mogelijkheden.