Partiële prothese

Een partiële prothese kan als oplossing geïndiceerd worden wanneer
de patiënt nog een aantal natuurlijke elementen in de mond heeft staan.

De prothese zorgt ervoor dat de ontbrekende elementen worden vervangen
en wordt vervaardigd in kunststof.